Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Ds 2015:59

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag som berör; avgiftsfri öppenvård inom högkostnadsskyddet för personer som är 85 år och äldre, avgiftsfri tandvård för unga samt kostnadsfria preventivmedel för unga under 21.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att:

  1. öppenvård inom högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre fr.o.m. den 1 januari 2017,
  2. tandvård blir avgiftsfri för unga t.o.m. det år de fyller 21 fr.o.m. den 1 januari 2017 och t.o.m. det år de fyller 23 år fr.o.m. den 1 januari 2018, och
  3. preventivmedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för unga under 21 år fr.o.m. den 1 januari 2017.

En avgiftsfri öppenvård inom högkostnadsskyddet för personer som är 85 år och äldre syftar till att förbättra hälsan hos äldre personer som har ett omfattande behov av hälso- och sjukvård. För att uppnå god tandhälsa i vuxen ålder är det viktigt att ungdomar etablerar ett stabilt besöksmönster hos tandvården, vilket främjas av en förlängd period av avgiftsfri tandvård för unga vuxna. Forskning har visat att subventionering av preventivmedel leder till en minskning av antalet oönskade graviditeter. Förslaget om kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånerna för unga under 21 år syftar således bland annat till att minska antalet oönskade graviditeter bland unga.
Samtliga reformer ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet och de aviserades i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa

    Denna promemoria innehåller förslag som berör; avgiftsfri öppenvård inom högkostnadsskyddet för personer som är 85 år och äldre, avgiftsfri tandvård för unga samt kostnadsfria preventivmedel för unga under 21.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...