Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att den tidsbegränsade nedsättningen av för-månsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Det föreslås dock att den maximala nedsättningen begränsas till 10 000 kronor per år.

Genvägar