Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjning av alkoholskatten

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa
drycker än vin och öl samt mellanklassprodukter höjs med 4 procent och punktskatten på etylalkohol höjs med 1 procent. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Motiveringen till höjningen är det övergripande målet för den svenska
alkoholpolitiken att främja folkhälsan. Sambandet mellan pris på alkohol
och konsumtion av alkohol medför att efterfrågan på alkoholprodukter
tenderar att minska när priset på alkohol ökar. Höjd skatt på alkohol
påverkar konsumtionen och utgör därför ett led i arbetet för främjandet
av förbättrad folkhälsa. Realpriset på alkoholhaltiga drycker har
dessutom minskat sedan 1998, även medräknat de skattehöjningar som skett 2008, 2014 och 2015. Den oregistrerade konsumtionen av alkohol bedöms ha minskat sedan 2004 och Systembolagets andel av den totala konsumtionen har under samma tidsperiod ökat.

Höjningarna bedöms medföra ökade skatteintäkter med 0,39 miljarder
kronor 2017.

Laddar...