Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Höjning av alkoholskatten

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Höjning av alkoholskatten.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 1 juni 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.