Redovisning av uppdraget En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dnr M2017/01640/Mm

Publicerad

I denna promemoria beskrivs hur uppdraget som Nationell miljömålssamordnare för näringslivet har genomförts, och förslag ges för det fortsatta arbetet att engagera näringslivet i miljömålsarbetet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition