Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Ladda ner:

I promemorian föreslås i huvudsak att Sparbankernas sparkassa ska upplösas vid utgången av 2018 genom likvidation, att det införs en utökad föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter samt att det görs vissa ändringar i regelverket om krishantering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan