Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder ID-nummer: Fi2017/04463/V

Ladda ner:

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med anledning av EU:s förordning om penningmarknadsfonder, som förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. De föreslagna ändringarna gör det möjligt för Finansinspektionen att begära in upplysningar för övervakningen av att förordningen om följs. Det föreslås även att avgifter ska kunna tas ut för Finansinspektionens prövning av ärenden och verksamhet enligt förordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 juli 2018.