Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet Ds 2018:36

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Ladda ner:

Upphörande av anslutning om nya medarbetare tidigare har åsidosatt regler

Försäkringskassan föreslås även få besluta att en anslutning ska upphöra. Detta om det har tillkommit en person hos vårdgivaren som tidigare allvarligt har åsidosatt reglerna inom det statliga tandvårdsstödet. Det gäller personer som har ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

Samtliga vårdgivare föreslås även få en skyldighet att till Försäkringskassan anmäla bland annat ändrade förhållanden i kretsen av personer som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren.

Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

    I promemorian föreslås ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition