Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förbättrat grundskydd för pensionärer S2019/00462/SF

Publicerad

En arbetsgrupp från Regeringskansliet har slutfört Pensionsgruppens utredning för att se över pensionssystemets grundskydd. I den här promemorian presenteras ett reformpaket för grundskyddet.

Ladda ner:

Arbetsgruppen har haft samma utgångspunkter och problembeskrivning som Pensionsgruppen hade i översynen.

Förslagen är något förändrade eftersom vissa synpunkter från remissinstanserna och ett avgörande från EU-domstolen har förändrat förutsättningarna för garantipensionen.

I det inledande kapitlet sammanfattas översynen och de förutsättningar som förändrats sedan utredningens genomförande. Därefter presenteras det nya reformpaketet för ett förbättrat grundskydd.