Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket S2019/01306/SF

Publicerad

Socialdepartementet har remitterat ett förslag till förlängd och tillfällig reglering av utbetalning av svensk garantipension och garantipension till omställningspension till personer i andra länder än Sverige.

Ladda ner:

Det första förslaget beror på Europeiska unionens domstols dom  i ett mål som gällde svensk garantipension. Domen innebar att det saknas  stöd för att bevilja och betala ut svensk garantipension och garantipension till omställningspension åt personer bosatta i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Det andra förslaget beror på Förenade kungarikets utträde ur EU.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)