Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Några frågor om straff för marknadsmissbruk Fi2019/02558/V

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om två artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), fullt ut genomförts i svensk rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Proposition (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Riksdagsbeslut (1)