Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar Fi2019/03220/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att reglerna för att neutralisera effekterna
av hybrida missmatchningar ska kompletteras med regler som rör den
skattemässiga behandlingen av vissa transparenta företag för att motverka skatteplanering genom s.k. omvända hybrida missmatchningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Laddar...