Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter I2020/00628/E

Publicerad

I bifogat förordningsutkast, som tagits fram av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, finns förslag om att fastighetsägare ska kunna använda egen personcertifierad personal för att göra en energideklaration eller en inspektion av ett värme- eller luftkonditioneringssystem.

Ladda ner:

Av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj
2010 om byggnaders energiprestanda framgår att energideklarationer och inspektioner av uppvärmningssystem, luftkonditioneringssystem eller kombinerade sådana system ska göras av oberoende experter. Det anges att det ska göras på ett oberoende sätt av kvalificerade och/eller auktoriserade experter, oavsett om dessa arbetar som egenföretagare eller är anställda av offentliga organ eller privata företag.

Laddar...