Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny associationsrätt för sparbanker Fi2020/00910/B

Publicerad

I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av bankrörelsen.

Ladda ner:

En sparbank är en särskild associationsform. Den är i grunden närmast en stiftelse men har samma organisation som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Till skillnad från sådana företag, som har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en sparbank av s.k. huvudmän, som representerar insättarna i banken. För sparbanker gäller dessutom särskilda regler om hur bankens egendom får användas.

Den associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag i 1987 års sparbankslag. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas och att sparbanker i stället ska tillämpa lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av associationsformen (bl.a. bestämmelser om huvudmän och användning av egendom) och av bankrörelsen. Förslaget syftar till att sparbanker ska omfattas av en modern och ändamålsenlig reglering.

I promemorian föreslås också att vissa föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska upphöra att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Sista dag att svara på remissen är den 3 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny associationsrätt för sparbanker

    I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av bankrörelsen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...