Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353

Publicerad

I promemorian föreslås ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Stödet införs genom en ny förordning om omsättningsstöd. Den nya förordningen om stöd till enskilda näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Ladda ner:

Förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder. Den första stödperioden är mars och april 2020, den andra stödperioden är maj 2020 och den tredje stödperioden är juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda
näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Slutligen krävs för att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. En ytterligare förutsättning för att stöd ska lämnas är att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Stödet föreslås kunna ges till enskilda näringsidkare som bedriver
näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt, och vars
nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Stöd lämnas för stödperioden mars och april med maximalt 48 000 kronor per stödberättigad näringsidkare, för stödperioden maj med maximalt 24 000 kronor per stödberättigad näringsidkare och för stödperioden juni och juli med maximalt 48 000 kronor per stödberättigad näringsidkare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

    I promemorian föreslås ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Stödet införs genom en ny förordning om omsättningsstöd. Den nya förordningen om stöd till enskilda näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition