Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att ett statsbidrag införs som ska förbättra arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg.

Ladda ner:

Nya metoder, sätt och modeller

Bidraget gör det möjligt för regionerna och kommunerna att finansiera projekt som ska ta fram nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive arbetstidsförkortning. Insatserna bör vara anpassade till de behov som är identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska omfatta både privata som offentliga verksamheter.

Hållbart arbetsliv

Förslagen har sin grund i den satsning på ett hållbart arbetsliv för personal i vård och omsorg som regeringen har beskrivit i budgetpropositionen för 2021, nämligen återhämtningsbonusen.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...