Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Förslag om ändring i förordningen om körkortslån

Publicerad

De föreslagna förordningsändringarna beskrivna i denna promemoria innebär att körkortslån under vissa förutsättningar, och inom ramen för anvisade medel, ska kunna lämnas även till ungdomar som har fyllt 19 men inte 21 år och som har fullföljt en gymnasieutbildning.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förslag om ändring i förordningen om körkortslån

    De föreslagna förordningsändringarna beskrivna i denna promemoria innebär att körkortslån under vissa förutsättningar, och inom ramen för anvisade medel, ska kunna lämnas även till ungdomar som har fyllt 19 men inte 21 år och som har fullföljt en gymnasieutbildning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition