Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 Fi2021/01524

Publicerad

I promemorian föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Ladda ner:

Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Genom nedsättningen ökar möjligheterna för 19–23-åringar att stanna kvar på eller komma in på arbetsmarknaden trots pandemins effekter samtidigt som en stimulans ges till företagen. Det kan också bidra till en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som också är de som anställer många unga.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...