Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer Fi2021/03224

Publicerad

I promemorian föreslås att skattesatsen på mervärdesskatteområdet sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200).

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut