Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM: Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serverings-förordningarna S2021/07875

Publicerad

I en promemoria föreslår Regeringskansliet bland annat vaccinationsbevis på serveringsställen, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår :

  • en möjlighet att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel och smittspridning är särskilt stor, för det fall att det epidemiologiska läget i Sverige försämras och begränsningar är nödvändiga att återinföra. 
  • ett återinförande av krav på smittskyddsåtgärder inom viss långväga kollektivtrafik och en möjlighet att använda vaccinationsbevis även där. 
  • en anpassning av förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till de förslag om ändringar i lagen (om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som föreslagits i lagrådsremissen Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
  • att förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska förlängas till utgången av maj 2022. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition