Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd skatt på alkohol och tobak Fi2022/00247

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI) fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

I promemorian föreslås också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

De i promemorian föreslagna skattebeloppen för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak har beräknats med hjälp av prognoser över framtida utveckling av KPI och kan komma att justeras utifrån nya prognoser för KPI-utvecklingen.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Höjd skatt på alkohol och tobak

    I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024.