Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen S2022/00537

Publicerad

Regeringen föreslår att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 200 kronor i månaden för ogifta och 100 kronor i månaden för gifta från och med 1 augusti 2022.

Ladda ner:

För att de pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen också ska få ta del av höjningen föreslår regeringen att det minimibelopp som används när man fastställer avgifter enligt socialtjänstlagen höjs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)