Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Garantitillägg i bostadstillägget Ds 2022:3

Publicerad

Garantitillägg i bostadstillägget   Ds 2022:3

Socialdepartementet föreslår ny förmån – garantitillägg –för att långsiktigt stärka ekonomin för de pensionärer som har låga inkomster från det allmänna pensionssystemet.

Ladda ner:

Den nya förmånen ska vara ett kompletterande bidrag till boende och hushållskostnader och bör därför vara en del av bostadstillägget i socialförsäkringsbalken. Garantitillägget föreslås vara ett tillägg om högst 1 000 kronor i 2022 års penningvärde per månad.

Förslagen grundar sig på en överenskommelse som träffa­ts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänster­partiet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Garantitillägg i bostadstillägget

    Socialdepartementet föreslår ny förmån – garantitillägg –för att långsiktigt stärka ekonomin för de pensionärer som har låga inkomster från det allmänna pensionssystemet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition