Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar Dnr M2022/00498

Publicerad

Klimatbonusen är ett nationellt styrmedel som syftar till att främja introduktion på marknaden av mer miljöanpassade fordon och bidra till att ställa om transportsektorn till fossilfrihet och därmed till att nå de nationella klimatmål som riksdagen beslutat om.

Ladda ner:

Regeringen har aviserat att det behöver göras ändringar i bonus–malussystemet för att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på
klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och för att stärka miljöstyrningen.