Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Nationell anhörigstrategi - inom hälso- och sjukvård och omsorg S2022/02134

Publicerad

Regeringens nationella strategi för anhöriga inom hälso- och sjukvård och omsorg ska i högre grad möta dessa behov. Strategin ska hjälpa kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nationell anhörigstrategi - inom hälso- och sjukvård och omsorg

    Regeringens nationella strategi för anhöriga inom hälso- och sjukvård och omsorg ska i högre grad möta dessa behov. Strategin ska hjälpa kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...