Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Avgift för länsstyrelsernas bedömning av säkerheter för vissa anmälningspliktiga verksamheter M2022/01312

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till avgifter för finansiering av länsstyrelsens bedömning av säkerheter för vissa anmälningspliktiga verksamheter.

Ladda ner: