Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar Fi2022/02137

Publicerad

I promemorian föreslås att skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Ladda ner:

Förslaget innebär att skattereduktion för denna grupp ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än i dag. Totalt sänks skatten för äldre som arbetar med 770 miljoner kronor. Syftet med förslaget är att väga upp för de förstärkningar som har gjorts inom ramen för det ordinarie jobbskatteavdraget och att kompensera personer som väljer att förlänga arbetslivet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Budgetförslag

Laddar...