Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar M2022/01542

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Ladda ner: