Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer Fi2022/02895

Publicerad

Ladda ner:

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent. I promemorian lämnas ett förslag med den innebörden.

Förslaget medför ändring i 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

    I propositionen föreslås att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent.

Riksdagsbeslut

Laddar...