Hoppa till huvudinnehåll

Högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

Publicerad

I denna promemoria redovisas bedömningar i frågor om behandling av personuppgifter med anknytning till ett förslag till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter och en konsekvensanalys för förordningen.

Ladda ner:

Rättelse

I tidigare publicerat dokument, Högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter, fanns två felaktiga datum. Det stod ”elkonsumenten hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 18 november 2022” (s. 2). Rätt datum är den 17 november 2022.
Det stod även ”Energimarknadsinspektionen godkände den 17 november 2022 Svenska kraftnäts ansökan gällande stöd med ett tillägg om hur mycket man kan få utan att visa kostnader för elförbrukningen” (s. 5). Rätt datum är den 16 november 2022.

Laddar...