Förordningsmotiv från Näringsdepartementet

Förordning om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät Fm 2002:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner: