Förordningsmotiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna förordning innehåller föreskrifter om den sam-hällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.