Förordning om industriutsläpp Fm 2013:01

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat en ny förordning om industriutsläpp som genomför de centrala delarna av industriutsläppsdirektivet. Tillämpningsområdet för förordningen är de verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet, dvs. cirka 1 100 anläggningar i Sverige. I förordningen anges att verksamhetsutövarna måste följa utsläppsvärden i en av EU-kommissionen beslutad BAT-slutsats som rör verksamhetsutövarens huvudverksamhet fyra år efter det att slutsatsen offentliggjorts. Det kan vara en eller flera BAT-slutsatser som träffar verksamhetsutövaren.