Förordningsmotiv från Miljödepartementet

Förordning om användning av organiska lösningsmedel Fm 2013:02

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ny förordning om användning av organiska lösningsmedel. Regelverket ändras i princip inte i sak utan innebär främst att reglerna för användning av organiska lösningsmedel flyttas till förordningsnivå och omformuleras. Förordningen ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.