Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén (S 2004:06) Dir. 2007:84

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

LSS-kommitténs uppdrag utvidgas till att kommittén även skall
- undersöka hur personer med psykiska funktionshinder som ingår i personkrets 3 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall få tillgång till meningsfull sysselsättning som ryms i insatsen daglig verksamhet enligt LSS,
- bedöma konsekvenser av detta i det fall kommittén föreslår en sådan ändring.

Utredningstiden förlängs och kommittén skall i stället redovisa slutbetänkandet senast den 30 juni 2008.