Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet Dir. 2007:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Finansmarknadsrådet ska bedöma konsekvenserna för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden av ett eventuellt samgående mellan NASDAQ Stock Market, Inc och OMX AB (publ). En rapport med rådets samlade bedömning redovisas senast den 28 september 2007.