Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utbildning för imamer Dir. 2008:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utgångspunkter för arbetet ska vara de principer som finns för det existerande statliga stödet till trossamfund. Principerna innebär att samfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på, att det är stabilt och att det har egen livskraft. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2009.