Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av Statens fastighetsförvaltning Dir. 2009:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utvärdera statens fastighetsförvaltning. Syftet med översynen är att analysera grunderna för och organisationen av den nuvarande fastighetsförvaltningen. Utredaren ska utifrån vissa angivna riktlinjer lämna förslag till en mer effektiv struktur på fastighetsförvaltningen inom staten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...