Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Begravningsutredningen (Ku 2008:01) 2009:51 Dir. 2009:51

Publicerad Uppdaterad

Uppdraget utvidgas till att också förutsättningslöst se över frågan om tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering.

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget
Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 april 2008 gav chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet (dir. 2008:39). Begravningsutredningen ges nu i uppdrag att, utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv, förutsättningslöst se över frågan om tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering (jfr 5 kap. 10 § första stycket begravningslagen). Uppdraget ska fortfarande redovisas den 1 september 2009.

Laddar...