Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till havsplaneringsutredningen Dir. 2011:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om ett nytt planeringssystem för havet, Havsplaneringsutredningen (M 2009:03), får sitt uppdrag utvidgat och förlängt. Utvidgningen rör den kommande Havs- och vattenmyndighetens behov av en sammanhållen kunskapsförsörjning för en effektiv havsplanering.

Utredaren får i uppdrag att:
-analysera och tydliggöra brister i befintliga kunskapsunderlag och processer för insamling av data,
-analysera behov av att utveckla befintlig kunskap för att passa havsplaneringen, och
-föreslå inriktning för framtida kunskapsförsörjning vad gäller havsplanering.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.