Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen (M 2010:02) Dir. 2011:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förkortad tid för uppdraget:
Regeringen beslutade den 10 juni 2010 kommittédirektiv om att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling (dir. 2010:65). Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 april 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition