Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04 ) Dir. 2015:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om en översyn av de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.