Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

I gränslandet. Social trygghet vid gränsarbete i Norden SOU 2011:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens uppdrag är att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet.

I detta delbetänkande redovisar kommittén uppdraget om social trygghet vid gränsarbete i Norden. I uppdraget ingår att analysera hur försäkringssystemen fungerar för personer som bor i ett nordiskt land men arbetar eller studerar i ett annat.

Kommittén har delat in de gränshinder som har identifierats utifrån hur de bedöms kunna åtgärdas.

Gränshinder

  • där arbete pågår med att lösa dem,
  • som bedöms kunna undanröjas eller reduceras på annat sätt än genom rättslig reglering,
  • som bedöms möjliga att lösa genom rättslig reglering,
  • på grund av andra länders rättsliga reglering och tillämpning.