Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Etablering för fler Jämställda möjligheter till integration SOU 2023:24

Publicerad

Delbetänkande av utredningen om Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Utredningens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Ladda ner:

I utredningens uppdrag ingår bland annat att:

 • föreslå om målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram
  bör utvidgas,
 • föreslå hur ramtiden för etableringsprogrammet kan anpassas
  så att den inte begränsar möjligheten att ta del av insatser,
 • föreslå hur etableringsprogrammet kan bli mer flexibelt för nyanlända
  som står långt från arbetsmarknaden, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Genom tilläggsdirektiv den 30 mars 2023 utvidgades uppdraget. Utredningen ska nu också bland annat analysera och lämna förslag på hur integrationspolitikens mål ska få större genomslag i den offentliga verksamheten. Uppdraget enligt tilläggsdirektiven ska, tillsammans med uppdraget från ursprungsdirektivet att föreslå hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i integrationspolitiken, redovisas senast den 31 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Etablering för fler

  Delbetänkande av utredningen om Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Utredningens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss

Proposition