Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen dir. 2016:81

Publicerad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition