Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism Dir. 2016:94

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 september 2015 kommittédirektiv om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism (dir. 2015:91). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 3 november 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2017.

Ladda ner: