Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial Dir. 2017:107

Publicerad

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska ett deluppdrag redovisas den 31 december 2017. Utredningstiden förlängs. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial

    Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2018.

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial

    Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska ett deluppdrag redovisas den 31 december 2017. Utredningstiden förlängs. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2018.

  • Kommittédirektiv: Minskade negativa miljöeffekter från plast

    En särskild utredare ska se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition