Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning SOU 2018:84

Publicerad

Utredningen om hållbara plastmaterial har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen hade i uppdrag att är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial

    Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2018.

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial

    Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska ett deluppdrag redovisas den 31 december 2017. Utredningstiden förlängs. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2018.

  • Kommittédirektiv: Minskade negativa miljöeffekter från plast

    En särskild utredare ska se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...