Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar Dir. 2019:106

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige, och vilka åtgärder som kan vidtas i ett långsiktigt perspektiv för att detta ska kunna genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt,
  • analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot för-säljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar,
  • analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och diesel­drivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkom­mas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatteområdet där endast åtgärder får analyseras och konsekvensanalyser utföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition