Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Statens roll på betalningsmarknaden Dir. 2020:133

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av

 • hur rollen har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag,
 • förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk utveckling och digitalisering,
 • nya betalningssätt och minskad användning av traditionella betalningsmedel i form av sedlar och mynt (kontanter), och
 • den framtida betalningsmarknaden.

Utredaren ska bl.a.

 • kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och hur den regleras samt bedöma hur den framtida betalningsmarknaden kommer att se ut med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder,
 • kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på
  betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll på
  betalningsmarknaden,
 • ta ställning till innebörden och behovet av att vissa betalningsmedel har ställning som lagliga betalningsmedel,
 • ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar, s.k. e-kronor, och
 • ta ställning till om författningsförslag eller andra åtgärder är nödvändiga och i förekommande fall föreslå sådana.

Uppdraget har sin grund i riksdagens tillkännagivande om statens roll på betalningsmarknaden (bet. 2018/19:FiU44, rskr. 2018/19:293). Till utredaren ska det knytas en referensgrupp med företrädare för samtliga politiska partier i riksdagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...